การตรวจเช็คปั๊มน้ำนั้นควรทำเป็นประจำทุกวัน

การตรวจเช็คปั๊มน้ำนั้นควรทำเป็นประจำทุกวัน
รายการที่ตรวจทุกวัน

1) อุณหภูมิที่ผิวของbearing ตรวจอุณหภูมิโดยใช้ครื่องมือวัดอุณหภูมิ

2) ความดันด้านดูดและความดันจ่าย ควรใช้เกจวัดความดันบวก เกจวัดความดันลบ

3) การรั่วจากซีลสังเกตุด้วยตา

4) ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นในเสื้อของรองลื่น และการหมุนของแหวนน้ำมันสังเกตด้วยสายตา

5) การสั่นสะเทือนและเสียงจับดูด้วยมือ หรือใช้หูฟัง จากประสบการณ์ของช่าง  ถ้าอุณหภูมิปกติใช้หลังมือแตะประมาณ 5 วินาที  หากทนได้แสดงว่าปกติ

 

รายการที่ตรวจทุก 3เดือน

1) เปลี่ยนน้ํามันในตลับ bearing

2) ตรวจจารบี จารบีเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยน

 

รายการที่ตรวจทุก 6เดือน

1)ตรวจที่อัดกันรั่วและปลอกเพลาตรงที่อัดกันรั่ว ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอกเพลาเนื่องจากการสึกหรอจะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันรั่วและปลอกเพลา

2)สภาพของการต่อตรงระหว่างเครื่องสูบและมอเตอร์ตรวจเช็คบริเวณ coupling ถ้าเปลี่ยนไปจากสภาพเริ่มใช้งานเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่

 

รายการที่ตรวจทุกปี

1 )สภาพของการสึกหรอของชิ้นส่วนที่หมุนโดยเฉพาะตรงช่องว่างเล็กๆที่แหวนกันสึก

2)สภาพของการขึ้นสนิมภายในเสื้อปั๊ม

3) สภาพของวาล์วที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่เช่น check valve  gate valve

4)ต้องตั้งศูนย์ระหว่างมอเตอร์และปั๊มทุกครั้งที่มีการถอดปั๊มและมอเตอร์ออกจากกัน

5)วัดความต้านทานของฉนวนของมอเตอร์ จุ่มน้ําหลังจากถอดออกตรวจและประกอบกลับเข้าไป ทั้งนี้เราควรจดบันทึกข้อมูลในการตรวจเช็คทุกครั้งเพื่อนำมาวางแผนในการซ่อมบำรุงครั้งต่อๆไป

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on whatsapp
Share on email