บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่

แผนกเครื่องสูบน้ำ จำหน่ายเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคอล หน่วยงานราชการธุรกิจการโรงแรม อาคารสำนักงาน การอุปโภคบริโภคน้ำในครัวเรือน ตลอดจนการใช้งาน ประเภทลำเลียงน้ำ ของเหลวและอื่นๆ
เรามีความภูมิใจนำเสนอเครื่องสูบน้ำแบรนด์ ELECTRA ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตั้ง บนตึกสูง โรงแรม โรงพยาบาล ติดตั้งเพื่อประยุกต์ ใช้ในงานระบบน้ำและสปริงเกอร์ ใช้ในการติดตั้งเพื่อประยุกต์  ใช้ในงานระบบน้ำและสปริงเกอร์ แปลงเพาะปลูก รวมไปถึงระบบดับเพลิงที่ใช้น้ำปริมาณมาก

เราดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพอย่างยาวนาน ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ที่ผ่านการอบรมความรู้ รวมมาตราฐานการบริการและการจัดการคลังสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้า ไปยังกลุ่มลูกค้าได้ทันตามความต้องการ สินค้าและบริการได้รับมาตราฐานการรับรองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 14001 & OHSAS 18001 จากสถาบัน BUREAU VERITAS

23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 26 ซอย สุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
CALL CENTER : 02 7878388

งานบริการของเรา

Jebsen & Jessen Technology แผนกปั๊มของเราให้การบริการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งรวมไปถึง บริการต่างๆ ดังนี้

งานติดตั้งและทดสอบเดินเครื่องจักร

อะไหล่แท้และการรับประกัน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาแบบรายปี

การตรวจเช็คประเมินสภาพเครื่องจักรที่ โรงงาน ไซต์งานของลูกค้า

บริการรับและส่งเครื่องจักรเพื่อนำมาซ่อมบำรุง

การซ่อมบำรุงทั้งที่ไซต์งานหรือนำกลับมาที่ศูนย์ซ่อมของเรา