ลูกค้าของเรา

โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท เคลือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด บริ(มหาชน)

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จํากัด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท สยามมิชลิน จํากัด

บริษัท วีรับเบอร์ จํากัด

บริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน)

บริษัท มิตรสตีล จํากัด

บริษัท ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จํากัด

บริษัท ซัมมิทโชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

บริษัท ล่ําสูง ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มมิตรผล

บริษัทสยามไวเนอรี่ จํากัด

บริษัท คาราบาวแดง จํากัด

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

บริษัท เอ็นเอ็มบี มินีแบ ไทย จํากัด

บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอฟ.เอ็ม.ที (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากัด

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จํากัด

บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จํากัด

บริษัท ไทยโรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย จํากัด

บริษัท ล.อีเล็คทริคกลาส จำกัด

บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บจก. สยามคราฟท์อุตสาหกรรม

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย)

บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

จำกัดบริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ราชการรัฐวิสาหกิจ

การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมชลประทาน

การประปาส่วนภูมิภาค

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

สนามกอล์ฟ

สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น

เชียงใหม่ ไฮแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ต

สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ

อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท เชียงใหม่

สันติบุรี คันทรีคลับ