เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ ระบบอัตโนมัติ พร้อมถังแรงดันขนาดเล็ก
เหมาะสำหรับใช้เพิ่มแรงดันน้ำในเส้นท่อ ในกรณีที่มี การใช้งานน้ำมากกว่า 1 จุดในเวลาเดียวกัน ค่าแรงดันน้ำยังคงที่ เหมาะกับบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และการใช้งานอื่นๆ

Single Stage Centrifugal Pump
Capacity                                up to     2.4 m3/hr
Head                                       up to     33 m
Temperature                      40°C
Outlet diameter                 25 mm

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email