เครื่องสูบน้ำหอยโข่งใบพัดเดี่ยว เหล็กหล่อชนิดหน้าแปลน ปั๊มรุ่นนี้ มีอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วน และกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตได้ผ่านการทดสอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001

Monoblock
End Suction Centrifugal Pump (DIN24255)
Capacity                               up to     250 m3/hr
Head                                     up to     100 m
Temperature                       85°C
Outlet diameter                  32-80 mm

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email