ปั๊ั๊มจุ่ม ปั๊มซัมเมอร์ส ดูดโคลน

Power supply                          220/240 V~1-380/400 V~3
Frequency                               50 Hz
Power                                       0.37÷18.5 kW
Poles                                         2/4/6
Vertical discharge                  GAS 1½”÷GAS 2”
Horizontal discharge            DN65 ÷ DN250
Free passage                           max 110 mm
Max flow rate                         205 l/s
Max head                                50 m

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email