เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่อ แบบล่อน้ำในตัว เป็นการผสมผสานกัน ระหว่างเครื่องสูบน้ำระบบออโตเมติก ซึ่งประกอบด้วยตัวเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง และระบบหัวอีเจ๊ทเตอร์ตรงปลายท่อ ทำให้สามารถดูดน้ำในบ่อได้ที่ความลึกถึง 50 เมตร

Automatic supply
Self-Priming Centrifugal Pump
Capacity                               up to     3 m3/hr
Head                                     up to     42 m
Temperature                      40°C
Outlet diameter                 25 mm

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email