เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง เหล็กหล่ แบบ Split Case ปั๊มรุ่นนี้ถูกใช้ในการสูบจ่ายน้ำและของเหลวที่ไม่กัดกร่อนอีกทั่้งยังถูกออกแบบมาเพื่อสนองต่อความต้องการ การใช้งานที่หลากหลายเช่น ในอาคารสูง ระบบระบายความร้อน การเกษตร งานเทศบาล อุตสาหกรรมทั่วไป และโรงไฟฟ้า

Single Stage Double Suction
Split Case Centrifugal Pump
Capacity                               up to     4,000 m3/hr, 4 pole
Head                                     up to     200 m, 4 pole
Temperature                       up to     130°C
Outlet diameter                  up to     125-500 mm

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email