เครื่องสูบน้ำ ELECTRA รุ่น WQ เป็นปั๊มน้ำชนิดดูดน้ำเสีย (Submersible Sewage Pump) เหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดูดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์และยังสามารถดูดน้ำที่มีตะกอนได้

Submersible Sewage Pump
Capacity                               up to     6,000 m3/h
Head                                     up to     65 m
Temperature                       up to     40°C
Outlet diameter                  50-6,000 mm

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email