เครื่องสูบน้ำรุ่น UNIQA ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพที่ใช้งานหนักใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและบำบัดน้ำเสียอื่น ๆ และสำหรับการยกสิ่งปฏิกูลและการสูบน้ำเสียที่มีของแข็ง
เป็นร่นที่ใบพัดประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กได้

Power supply                   380/400 V~3
Frequency                        50 Hz
Power                                3÷45 kW
Poles                                 2/4/6
Vertical discharge          –
Horizontal discharge    DN80÷DN250
Free passage                   –
Max flow rate                 244.0 l/s
Max head                        75.0 m

Play Video
Play Video
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email