ศูนย์บริการงานซ่อม

Repair Works

งานซ่อมปั้ม-มอเตอร์ และระบบควบคุม รับซ่อมปั้ม มอเตอร์ ตู้ควบคุมทุกประเภททั้งในและนอกสถานที่

Installation Work

รับงานติดตั้งระบบสูบน้ำ ทั้งระบบ ประกอบด้วย ปั้ม มอเตอร์ อุปกรณ์และระบบควบคุมตามความต้องการ

Prevent maintenance

งานซ้อมบำรุงเชิงป้องกัน รับบริการ ดูแลและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำนอกสถานที่ภายใต้การให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

Pumps Testing Works

งานทดสอบปั้มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รับทดสอบประสิทธิภาพปั้มภายใต้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

Assembly works

งานประกอบปั้ม-มอเตอร์ และระบบควบคุม รับงานเชื่อมประกอบแท่นฐานปั้มน้ำทุกประเภทและงานออกแบบตู้ควบคุมอัตโนมัติ โดยวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้า ควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยรูปแบบของงานที่มีเอกลักษณ์ เน้นการออกแบบ ด้วยความแข็งแรงทนทานและสะดวกต่อการใช้งาน

" เราดำเนินธุรกิจด้วยประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพอย่างยาวนาน ความเชี่ยวชาญของพนักงาน ที่ผ่านการอบรมความรู้ รวมมาตราฐานการบริการและการจัดการคลังสินค้า รวมถึงการกระจายสินค้า ไปยังกลุ่มลูกค้าได้ทันตามความต้องการ สินค้าและบริการได้รับมาตราฐานการรับรองสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO 14001 & OHSAS 18001 จากสถาบัน BUREAU VERITAS "